Ogłoszenia Toruń na 7-h.pl > Praca > Mechanik > Technik Serwisu

Archiwalne: Technik Serwisu

03.06.2019


Dla naszego klienta europejskiego lidera w produkcji urządzeń biurowych poszukujemy osób na stanowisko:
Technik Serwisu
Opis stanowiska:
• Prace serwisowe u klientów związane z: naprawami, przeglądami, instalacją nowych maszyn, oraz konserwacją zleconych przez Koordynatora Zespołu i/lub Kierownika Serwisu
• Ocena techniczna urządzeń
• Diagnostyka przyczyn awarii, decyzja o dopuszczeniu maszyny do dalszego użytkowania lub decyzja o wyłączeniu maszyny z eksploatacji
• Wypełnianie dokumentów wykonywanych czynności serwisowych tj: (Karta Serwisu, Karta Odbioru, Karta Kontrolna Montażu i Szkolenia).
Wymagania:
• Wykształcenie techniczne
• Wiedza i doświadczenie z zakresu automatyki, mechaniki, hydrauliki siłowej
• Umiejętność czytania schematów elektrycznych, hydrauliki siłowej i rysunków technicznych (dotyczy pkt 2 i 3 - elementem procesu rekrutacji jest praktyczny sprawdzian deklarowanych umiejętności)
• Uprawnienia SEP do 1 kV
• Doświadczenie w zakresie napraw urządzeń przemysłowych
• Czynne prawo jazdy kat B
• Gotowość do podejmowania podróży służbowych
• Samodzielność w działaniu
• Komunikatywność, i wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• Pracę w stabilnie rozwijającej się firmie
• Kompletne wyposażenie (samochód, narzędzia, odzież, telefon)
• Szkolenia produktowe oraz możliwości rozwoju
• Godziwe wynagrodzenie za świadczoną pracę
• Rzetelność i lojalność biznesową.
W przypadku złożenia aplikacji administratorem Twoich danych osobowych jest iView Recruitment sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa 4 lok. C-84, numer telefonu +48 22 828 02 87, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621522, numer NIP: 5213684232, REGON: 360301139, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w ramach bazy kandydatów dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez klientów Administratora (pracodawców), w tym będą udostępniane wybranym pracodawcom w toku konkretnych rekrutacji. Nie będziesz podlegał/a decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie nieuwzględnienie Twojej kandydatury w toku rekrutacji prowadzonych przez klientów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator może przekazywać Twoje dane: wybranym klientom (pracodawcom), których zapotrzebowanie kadrowe będzie odpowiadać Twojemu doświadczeniu i wykształceniu, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora. Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

1000000 zł